Novosti

Biciklisti u pešačkoj zoni: Izazov ili rešenje?


Poslednjih nekoliko dana društvenim mrežama kruže fotografije kažnjavanja biciklista u pešačkoj zoni u Novom Sadu. Saobraćajna policija tokom lepšeg vremena redovno sankcioniše bicikliste zbog nedozvoljene vožnje u pešačkoj zoni.

Iako je vožnja bicikla dozvoljena u određenim delovima pešačke zone i to u Njegoševoj, u Ulici Modene i na Pozorišnom trgu, brzina biciklista je ograničena na brzinu kretanja pešaka. U ostalim delovima pešačke zone nije dozvoljeno kretanje biciklima, te su biciklisti dužni da siđu sa bicikla i prođu ove delove pešačke zone gurajući bicikl, u svojstvu pešaka.

Iako neki sugrađani zauzimaju stav da biciklistima nije mesto u pešačkoj zoni, biciklisti pešačku zonu koriste prevashodno iz bezbednosnih razloga. Pešačka zona u Novom Sadu je tako pozicionirana da predstavlja najkraći put biciklistima spajajući kej i Podbaru sa centrom grada.

Primetno je da u okolini pešačke zone ne postoji adekvatna i bezbedna biciklistička infrastruktura, što bicikliste dodatno primorava da biraju pešačku zonu kao najbezbedniju rutu kretanja. Ulice kao što su Jovana Subotića, Temerinska, Kisačka, Šafarikova, Uspenska i Bulevar Mihajla Pupina, u nedostatku bezbedne biciklističke infrastrukture sa povišenim intenzitetom motornog saobraćaja, definitivno su tačke koje biciklisti zaobilaze u najširem luku. 

Nije retkost da u ovim ulicama, usled pomenutog nedostatka biciklističke infrastrukture, biciklisti ulaze u konfliktne situacije sa vozačima motornih vozila. Tome doprinosi i mentalitet koji bicikliste na putu vidi kao objekte koji usporavaju i ometaju saobraćaj, a ne kao mogućnost rasterećenja saobraćaja i smanjenja zagađenja.

Iz ovih razloga, pešačka zona kao takva, predstavlja najbezbedniju rutu za bicikliste.

U svim većim evropskim gradovima gde je bicikl dominantno prevozno sredstvo i gde se građani podstiču da koriste bicikl, u pešačkim zonama je dozvoljeno kretanje biciklom uz određene uslove. Ti uslovi su u pojedinim gradovima postavljeni u vidu vremenskog ograničenja, pa se biciklisti mogu kretati pešačkom zonom u jutarnjim satima kada je intenzitet pešaka veoma nizak. U drugim pešačkim zonama se određuju biciklistički koridori kojima se biciklisti mogu bezbedno kretati, a da pri tom ne ulaze u konflikt sa pešacima. 

Koji god da se postavi, jedan od najčešćih uslova svakako jeste kretanje brzinom pešaka, odnosno ne brže od 10 km/h, gde su biciklisti dužni da obrate posebnu pažnju na pešake – što je i logično. Ovakvi uslovi se za bicikliste mogu postaviti i u pešačkoj zoni u Novom Sadu, čime bi se omogućilo bezbedno kretanje biciklista kroz pešačku zonu.

Važno je napomenuti da, bez obzira na zabranu kretanja biciklista u pešačkoj zoni, do sada nije zvanično zabeležena nijedna incidentna situacija sa biciklistima. Žalbe građana se često odnose na brzinu kretanja biciklista u pešačkoj zoni, ali dozvolom kretanja biciklista kroz pešačku zonu uz postavljanje adekvatnih uslova ovakva loša ponašanja biciklista bi se svela na minimum, a uz adekvatne kontrole ubrzo bi se i u potpunosti otklonila.

Iako građani često imaju primedbe na bicikliste u pešačkoj zoni, ne možemo a da ne primetimo da primedbe na motorna vozila izostaju. Bez obzira na to što motorna vozila u pešačkoj zoni direktno utiču na nizak stepen bezbednosti pešaka, povećavaju zagađenje u zoni koja bi trebalo da ima najniži stepen zagađenja, a ujedno i oštećuju infrastrukturu, pritužbi na prisustvo motornih vozila nema u istoj meri. 

Osim toga, veoma je upitno i kome je sve dozvoljeno da motornim vozilom uđe u pešačku zonu jer su situacije oštećivanja i uklanjanja zaštitnih stubića na ulaznim pravcima u pešačku zonu veoma česte. Iako je ovaj problem veoma izražen i prisutan godinama unazad, saobraćajna policija ne preduzima aktivnosti na kontroli kretanja motornih vozila kroz pešačku zonu – ali im zato biciklisti predstavljaju “trn u oku”.

U kojim delovima pešačke zone je zabranjena vožnja bicikla?

Kako smo prethodno naveli, nije u celoj pešačkoj zoni dozvoljena vožnja bicikla. Nakon protesta biciklista 2010. godine koji je usledio nakon akcije kažnjavanja biciklista u pešačkoj zoni, Grad Novi Sad omogućio je kretanje biciklistima kroz Modene i Njegoševu, dok je nedavnom rekonstrukcijom Pozorišnog trga dozvoljeno kretanje biciklom na ovom trgu. 

Međutim, u ostalim delovima pešačke zone, odnosno u ulicama Zmaj Jovinoj, Dunavskoj, Svetozara Miletića, Mite Ružića, Laze Telečkog, Gimnazijskoj, Pašićevoj, Kralja Aleksandra te na Trgu slobode i Trgu republike, nije dozvoljena vožnja biciklom i u ovim delovima pešačke zone biciklisti su dužni da siđu sa bicikla i kreću se gurajući bicikl.

Novosadska biciklistička inicijativa je početkom ove godine uputila dopis nadležnoj Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije. Naš predlog je da se izradi projekat na osnovu kog bi Gradska uprava za saobraćaj i puteve izdala posebno rešenje kojim bi se dozvolilo kretanje biciklistima brzinom kretanja pešaka na Trgu slobode i Trgu republike, te u Kralja Aleksandra, Gimnazijskoj, Dunavskoj i Pašićevoj ulici. 

Odgovor na ovaj predlog još uvek nismo dobili.

Slične vesti

categoryNovosti

Novi holandski AI alat unapređuje javni prostor gradova

29.12.2023.
Autor: Novosadska Biciklistička Inicijativa

Većina nas vrlo dobro zna da je Holandija u samom svetskom vrhu po pitanju saobraćajnih rešenja. Zastupljenost biciklista od čak 40% u dnevnom saobraćaju na nivou države i veoma malo…

tag infrastruktura
Saznaj više
categoryNovosti

Svetski dan bez automobila obeležava se u Novom Sadu

22.09.2018.
Autor: Novosadska Biciklistička Inicijativa

Svetski dan bez automobila, obeležava se 22. septembra od 2000. godine u okviru Evropske nedelje mobilnosti i podstiče vozače da na jedan dan odustanu od svojih automobila.  Ovom kampanjom promovišu…

tag dan bez automobila
Saznaj više
categoryNovosti

Zaleđene staze tema za kancelariju zaštitnika građana

09.01.2018.
Autor: Marko Trifkovic

Posle pet godina javnih apela, pitanje obaveze putara da uklanjaju sneg i led sa biciklističkih staza naći će se po prvi put kancelarijom Zaštitnika građana Grada Novog Sada. U dosadašnjoj praksi Zimska…

tag infrastruktura zimsko bicikliranje
Saznaj više