Kontakt

Marko Trifković, predsednik udruženja

Mobilni telefon: 064 426 68 39

Email: office@nsbi.org.rs

Podaci o udruženju

Pun naziv: Udruženje građana “Novosadska biciklistička inicijativa”

Skraćeni naziv: NSBI

Sedište: Pere Popadića 11, Novi Sad

Ostali podaci

Broj računa: 340-11008992-96 (ERSTE Bank a.d. Novi Sad)

PIB: 107315632

Matični broj: 28064934

Datum osnivanja: 18.9.2011

Broj udruženja u jedinstvenoj evidenciji MOS udruženja za mlade: 563

Imate pitanje za nas?

Možda neku sugestiju ili čak kritiku? Javite nam se, biće nam drago da vas čujemo!