Doniraj

Doniraj

Kako inicijativa dobija novac i na šta se troši?

Rad udruženja je drugačiji od rada grupe građana. Novosadska biciklistička inicijativa na promociji i unapređenju bicikliranja i životne sredine radi od 2011. godine. U radu nailazimo na različite troškove: zakup prostorija, poreze, takse, nadoknade, troškove kampanja, dizajna, promotivnih materijala, kupovine i iznajmljivanja tehničkih sredstava, troškove puta, kancelarijskog materijala i slično. Najveći deo sredstava kojima se Inicijativa finansira potiče od projekata. Iznos budžeta NSBI u 2016. godini iznosio je 707.000,00 RSD, od čega su najveći deo činila projektna sredstva. Redovni finansijski izveštaji o poslovanju udruženja objavljuju se na sajtu Agencije za privredne registre, a skupština udruženja najmanje jednom godišnje razmatra izveštaje o radu koje podnosi predsednik udruženja.

Projekti su aktivnosti koje za cilj nemaju sticanje profita, već javnu korist: promociju vožnje bicikla, unapređenje propisa, postavljanje stanica za popravku bicikala, edukaciju biciklista, vozača itd. Projektna sredstva su namenska što znači da je tačno predviđeno na šta treba da se troše, u kom roku i na koji način.

Članarine i dobrovoljni prilozi čine manje od 5% prikupljenih sredstava i omogućavaju udruženju da pokriva troškove koji nisu pokriveni projektima ili ukoliko su veći od donatorskih iznosa. Godišnja članarina NSBI iznosi 2.000,00 dinara.

U primanju finansijske podrške, Inicijativa je dužna da poštuje statutarna i zakonska ograničenja.


Kako mogu finansijski da podržim rad inicijative?

Dobrovoljni prilog možeš uplatiti na tekući račun Novosadske biciklističke inicijative u ERSTE banci.
Ukoliko želiš da doniraš kriptovalutu, koristi ovaj link.

Hvala što finansijski podržavaš ideju da Novi Sad pretvorimo u biciklistički grad! 🙂