Pauk služba

U sastavu JKP “Parking servis” posluje služba za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila “Pauk”. “Pauk” služba osim uklanjanja nepropisno parkiranih vozila uklanja i napuštena, neregistrovana i havarisana motorna vozila sa površina javne namene i javnih parkirališta.

Uklanjanje nepropisno parkiranih vozila sa površina javne namene i saobraćajnica (kolovoz, trotoar, biciklistička staza ili zelena površina) vrši se isključivo po nalogu saobraćajne policije, saobraćajne inspekcije i komunalne inspekcije. U tome pomažu i građani koji svojim zahtevima iniciraju uklanjanje vozila u prekršaju. Nadležan organ izdaje Rešenje za uklanjanje vozila koje ugrožava bezbednost saobraćaja, kojim se nalaze vlasniku da u roku od tri minuta ukloni vozilo. Ukoliko to ne učini, inspektor ili pripadnig saobraćajne policije izdaju nalog za uklanjanje vozila, a zatim “Pauk” (specijalno komunalno vozilo Službe za transport) prenosi vozilo do depoa JKP “Parking servis”.

Kontakt podaci

Kontakt: 021 472 41 40
E-mail: office@parkingns.rs
Adresa: Filipa Višnjića 47, Novi Sad