GU za inspekcijske poslove

Gradska uprava za inspekcijske poslove Grada Novog Sada zadužena je za obavljanje različitih inspekcijskih poslova kao što su inspekcijski nadzor i izdavanje naloga za otklanjanje problema, a u skladu sa sektorima koji postoje u ovoj upravi:

 1. Sektor komunalne inspekcije,
 2. Sektor građevinske inspekcije,
 3. Sektor inspekcije za saobraćaj i puteve,
 4. Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine,
 5. Sektor pravnih i opštih poslova i prinudnih izvršitelja,
 6. Sektor komunalne milicije.

Gradskoj upravi za inspekcijske poslove možete se obratiti u slučaju:

 1. Potrebe za orezivanjem niskih grana iznad biciklisitčkih staza,
 2. Potrebe za čišćenjem biciklističkih staza,
 3. Ukoliko raskopana površina (za potrebe polaganja instalacija) nije vraćena u prethodno stanje odnosno nije asfaltirana,
 4. Pogrešno postavljene ili nedostajuće saobraćajne signalizacije,
 5. Nepropisnog parkiranja na javnim površinama (neregistrovana, havarisana ili odbačena vozila na površinama javne namene ili javnim parkiralištima),
 6. Drugih problema koji se tiču normalnog funkcionisanja grada a koja nisu usko vezana za biciklistički saobraćaj (kvar na javnoj rasveti, javnim česmama, fontanama, oštećenja posuda za odlaganje otpada, zauzeće javnih površina i slično).

Fotografiju problema sa opisom i tačnom lokacijom možeš proslediti na dole navedene kontakt podatke.

Kontakt podaci

Kontakt: 021 48 72 544
E-mail: dispecer@inspekcija.novisad.rs
E-mail: putevi@inspekcija.novisad.rs
E-mail: saobracajna@inspekcija.novisad.rs
Adresa: Dimitrija Tucovića br. 3, Novi Sad