Saobraćajna policija

Uprava saobraćajne policije u Novom Sadu podeljena je na saobraćajnu policijsku ispostavu Istok i Zapad.

Nadležnost saobraćajne policije je kontrola svih saobraćajnih prekršaja među svim učesnicima u saobraćaju, kako vozačima motornih vozila, tako i među pešacima i biciklistima.

Ukoliko primetite često kršenje nekog konkretnog saobraćajnog propisa na pojedinim lokacijama (na primer: često kretanje pešaka po biciklističkim stazama, nepropisno parkiranje na određenim lokacijama koje je učestalo, oduzimanje prvenstva biciklistima na nekim lokacijama, vožnja motornih vozila biciklističkim stazama), možete se obratiti saobraćajnoj policiji sa molbom za kontrolu saobraćaja na određenoj lokaciji, a saobraćajna policija će u skladu sa svojim raspoloživim patrolama sprovesti ciljanu kontrolu lokacija.

Kontakt podaci

Policijska ispostava “Istok” 021 489 1434
Policijska ispostava “Zapad” 021 489 1433
E-mail: saobracajnapolicija.ns@mup.gov.rs
Adresa: Šajkaška 34, Novi Sad