Novosti

Očekivanja stručnjaka: humaniji život, međunarodna saradnja i bolji uslovi za biciklizam


5. i 6. novembra 2015. godine u zgradi Skupštine AP Vojvodine je održana 5. Međunarodna konferencija “U susret humanom gradu”. Tema konferencije je bila “Saobraćaj u gradovima do 2030. godine – ključne promene”, a održana je u organizaciji Departmana za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Pokrajinskog sekreterijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Glavni pokrovitelji konferencije su bili Skupština AP Vojvodine, Pokrajinski sekreterijat za nauku i tehnološki razvoj i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Konferencija je takođe podržana od strane mnogih međunarodnih organizacija koja se bave unapređenjem, razvojem i promocijom održive saobraćajne infrastrukture. Novosadska biciklistička inicijativa je takođe bila jedna od organizacija koja je podržala održavanje konferencije i delom učestvovala u njenoj organizaciji.

U okviru otvaranja konferencije posebno bismo istakli obećavajuća izlaganja predsednika Skupštine AP Vojvodine Ištvana Pastora i potpredsednika Pokrajinske vlade Miroslava Vasina koji su istakli da je u Vojvodini, koju prati tradicija biciklističkog saobraćaja duža od jednog veka, u ovom trenutku moguće zagovaranje i razvoj biciklističkog saobraćaja i to ne samo rekreativnog već kao dominantnog vida transportnog sredstva u gradovima, ali i ruralnim sredinama sa naglaskom na buduće investiranje u umrežavanje biciklističke infrastrukture na teritoriji AP Vojvodine.

Na konferenciji su priliku da izlažu svoja profesionalna znanja i iskustva imali eminentni stručnjaci iz različitih oblasti kao što su saobraćaj, arhitektura, urbano planiranje, zaštita životne sredine, ekonomija i iz niza drugih srodnih profesija koje se bave temama urbanog transporta, njegovim planiranjem, investicijma i implementacijom. U tom smislu su se mogla čuti različita izlaganja u vezi sa izazovima sa kojima se savremeni gradovi danas suočavaju, a u odnosu na unapređenje mobilnosti u skladu sa principima održivog razvoja i stvaranjem urbanih prostora koji su prilagođeni potrebama ljudi.

Teme koje su najviše bile zastupljene među izlagačima su izazovi razvoja javnog prevoza, promocija i implementacija nemotorizovanih vidova transporta, nove politike parking servisa, ekološki, ekonomski i zdravstveno prihvatljivi vidovi transporta, primeri dobre prakse, izvori finansiranja i raspodela državnog i privatnog kapitala u njegovom razvoju, ali i korišćenje savremenih tehnologija vezano za baze podataka koje su potrebne za održavanje i unapređenje saobraćajne infrastrukture, kao i društveno osetljiva pitanja kao što je tema uznemiravanja žena u javnom gradskom prevozu, uticaj smanjenja mobilnosti i savremenih stilova života na povećanje gojaznosti, kao i unapređenje mobilnosti ljudi koji imaju specifične potrebe u skladu sa svojima godinama, zdravstvenim poteškoćama i drugim faktorima koji utiču na njihovu mobilnost i kvalitet života.

Kvalitetu same konferencije i veoma velikom akcentu na razvoj biciklističkog saobraćaja znatno je doprinelo učešće predstavnika organizacija kao što su Evropska Biciklistička Federacija (ECF – European Cyclists’ Federation) i regionalne mreže CiViNET Slovenija – Hrvatska (CiViNET Slovenia – Croatia) koja je deo međunarodne organizacije CIVITAS – Mreža gradova (CIVITAS City Networks). Takođe, u kontekstu unapređenja razvoja biciklističkog saobraćaja na evropskom i regionalnom nivou posebno bismo istakli izlaganja Bernharda Ensinka i Vladimira Babiča.

“Od mobilnosti automobila u susret mobilnosti ljudi u Ljubljani 2010 – 2015” (FROM THE MOBILITY OF CARS TOWARDS MOBILITY OF THE PEOPLE IN LJUBLJANA 2010 – 2015) dr Janeza Koželja, profesora Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i predstavnika CiViNET – a, Slovenačko – hrvatske mreže za urbanu mobilnost.

“Zašto razviti plan održive urbane mobilnosti u malom gradu? Zašto ne?!” (WHY DEVELOP A SUMP IN A SMALL TOWN? WHY NOT?!) Helene Hećimović, člana Gradskog veća grada Koprivnice i koordinatora Evropske nedelje mobilnosti od 2002. godine, kao i predstavnika mreže CiViNET Slovenija-Hrvatska.

“Podaci o biciklizmu: podaci koje imamo i podaci koji su nam potrebni“ (DATA ON CYCLING: THE DATA WE HAVE – THE DATA WE NEED“, Bernarda Ensinka (Bernhard Ensink), generalnog sekretara Evropske biciklističke federacije, i Holgera Haubolda (Holger Haubold).

„SOFT mobilnost“ (SOFT MOBILITY), Mihaela Kramera (Micheal Cramer), člana Evropskog parlamenta, Grupa zelenih – Evropski slobodni savez i osnivača projekta „Put gvozdene zavese -iskustveni doživljaj evropskih podela” (Iron curtain trail – expericing the history of  Europe’s division).

“Novi multidisciplinarni pristup integracije biciklizma u urbani pejzaž” (NEW MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO INTEGRATE CYCLING INTO THE URBAN LANDSCAPE), Polonke Andrječić – Mušić (Polonca Andrejčić Mušić)  i Ilke Čerpes (Ilka Čerpes).

Navedena izlaganja su se bavila temama u vezi sa: pojedinačnim studijama slučajeva i primerima dobre prakse kao što su primer grada Ljubljane i Koprivnice; problemima sa kojima se suočavaju manji gradovi u razvoju biciklističkog saobraćaja; pitanjima na koji način implementirati savremena inženjerska rešenja mešovitog saobraćaja, a da budu zadovoljeni kriterijumi bezbednosti; participativnim modelima učešća različitih aktera društva u sprovođenju urbanih politika; edukacijom medija u vezi sa temama urbane mobilnosti i promocije biciklističkog saobraćaja, kao i potrebama za postojanjem baza kontinuirano ažuriranih podataka na svim nivoima – globalnom, evropskom, nacionalnim, i lokalnim. Od posebnog značaja je istaknuta i tema politika zagovaranja na višim nivoima vlasti što kao posledicu može imati ne samo razvoj biciklističkog saobraćaja u gradu, već i razvoj rekreativnog i turističkog biciklizma.

Slične vesti

categoryDogađaji

Modna revija: vrhunac Biciklana festa 2016

30.09.2016.
Autor: Novosadska Biciklistička Inicijativa

Svetski dan bez automobila je u Novom Sadu obeležen sa stilom. Na modnoj reviji „Red Carpet“ u okviru biciklističkog fest   ivala „Biciklana“ biciklisti su pokazali da je vožnja bicikla prilika da…

tag bici moda biciklana fest red carpet
Saznaj više
categoryNovosti

Od 12 sati danas otvorene prijave za dodelu podsticaja za bicikle

25.06.2021.
Autor: Novosadska Biciklistička Inicijativa

Spremite se! Poslednje pripreme su u toku – poslednjeg petka u mesecu u 12 časova, otvorićemo prijave za dodelu podsticaja za kupovinu bicikala. Prijave su elektronske i građane mogu da se prijave putem…

tag subvencije
Saznaj više
categoryNovosti

Delegacija EU posetila Novosadsku kritičnu masu na Dan bez automobila

23.09.2023.
Autor: Novosadska Biciklistička Inicijativa

Juče je održana još jedna u nizu Kritičnih masa u Novom Sadu, ovog puta na Dan bez automobila u okviru Evropske nedelje mobilnosti. Vožnjom bicikala, rolera, trotineta i ostalih prevoznih…

tag kritična masa evropska nedelja mobilnosti dan bez automobila
Saznaj više