Novosti

Objavljena konačna rang lista


U subotu 10. jula nešto posle 22 časa, objavljena je konačna rang lista lica koja su ostvarila pravo na dodelu podsticaja za nabavku novog bicikla uz finansijsku podršku Grada Novog Sada i Gradske uprave za zaštitu životne sredine. 

Prethodnih dana lista prijavljenih je pregledana, proveravana je dostavljena dokumentacija, tražene prijave i ukrštani podaci o domaćinstvima. Na listi se nalaze 702 zainteresovana lica, dok gotovo 10% pristiglih prijava među prvih 900 nije ispunjavalo uslove (nevažeće isprave, nepoklapanje podataka, nedostavljena dokumentacija, duplikati i slično). U sledećih nekoliko dana, informisaćemo lica sa liste da su ostvarila pravo na dodelu podsticaja i od ponedeljka strpljivo sačekati da dođu sa gotovinskim računom kojim se dokazuje kupovina bicikla. 

VAŽNO: ŠTA TREBA DONETI OD DOKUMENTACIJE U SLEDEĆEM KORAKU I U KOM ROKU?  

Podsećamo da je nakon objave Konačne rang liste potrebno dostaviti dokumentaciju u roku od 15 dana:  

  1. fiskalni isečak (sa datumom kupovine nakon objave konačne rang liste) 
  2. ispravan gotovinski račun na ime lica koje je ostvarilo pravo nabavke bicikla
  3. garanciju 

Gotovinski račun treba da glasi na ime osobe koja je ostvarila pravo na dobijanje podsticaja. Da bi prodavac mogao da izda gotovinski račun, treba mu pružiti osnovne podatke: vaše ime i prezime, adresu i lični identifikacioni broj (npr. br. lične karte). 

Sa druge strane, prodavac treba da popuni svoje osnovne podatke, mesto i datum prometa, mesto i datum izdavanja računa, broj računa, broj fiskalnog isečka, tabelu o artilkima (naziv artikla, jedinicu mere, jediničnu cenu, vrednost bez PDV-a, stopu PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om). Račun mora da sadrži identifikacionu oznaku osobe koja ga je izdala. Prema Mišljenju Ministrastva finansija br. 011-00-1077/2014-16 od 07.11.2014.godine, pod indentifaikacionom oznakom podrazumeva se ime i prezime, faksimil, potpis, elektronski potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica. Gotovinski račun koji sadrži samo pečat firme, ne i identifikaciju lica, neće biti prihvaćen. 

Proverite da li su svi podaci ispravno uneti, a pre svega proverite da li je upisan redni broj fiskalnog računa i indentifikaciona oznaka osobe koja je izdala račun (ime i prezime, potpis i pečat, faksimil, ili nešto slično), jer svi ostali podaci su vam poznati ili ih možete pročitati na fisklanom isečku. Ukoliko je račun delimično odštampan, a delimično popunjen rukopisom, pored dopisanog dela potrebno je staviti potpis i pečat. 

Ukoliko niste u mogućnosti da lično završite postupak, prema instrukciji gradske uprave, osoba koju opunomoćite kod notara može da predstavlja korisnika u postupku (svi podaci i dalje glase na lice koje ostvaruje pravo). 

Pored navedenog, potrebno je da imate tekući račun na svoje ime (prenos sredstava se vrši isključivo bezgotovinski) i dokaz o tome, dok ćete ostatak dokumentacije potpisati na licu mesta (ugovor i originale zahtevanih izjava). 

VAŽNO 2: KAKAV BICIKL MOGU DA NABAVIM? 

U skladu sa Pravilnikom, predmet nabavke može biti nabavka novog, tehnički ispravnog bicikla na dva točka, koji se pokreće pomoću pedala, a konkurs nije podrška za nabavku bicikala bez pedala, na tri točka ili električnih bicikala. Jednostavno rečeno, od vašeg prodavca treba da kupite vozilo na dva točka koje se pokreće snagom vozača i koja se pomoću pedala prenosi na točkove.

Prema pravilniku koji određuje tehničku ispravnost vozila u saobraćaju, nabavka gradskog tipa bicikla je najsigurnija, jer u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima, tehnički ispravan bicikl mora da ima: kočnice i katadioptere na svakom točku, crveno svetlo pozadi i belo napredzvonce i nožicu.

Da li je u pitanju bicikl za decu ili za odrasle, u konkretnom slučaju nije važno, a bicikl mora biti kupljen na teritoriji Srbije, sa datumom računa od 11. jula do 25. jula. Prijem dokumentacije se vrši radnim danima od 9 do 19 časova, ponedeljak – subota, na lokaciji Antona Čehova 4 (Kulturna stanica “Eđšeg”).

Program podsticaja za kupovinu bicikala realizuju udruženej Novosadska biciklistička inicijativa i Res polis, a finansijski su ga podržali Grad Novi Sad i Gradska uprava za zaštitu životne sredine. Tehničku podršku za hosting obezbedila je kompanija Unlimited.rs, dok je prostor obezbedila Kulturna stanica Eđšeg

Slične vesti

categoryNovosti

Međunarodni dan bicikla – bici doručak, kritična masa, bici bioskop

27.05.2022.
Autor: Novosadska Biciklistička Inicijativa

Međunarodni dan bicikla obeležava se u svetu već četiri godine. Na 72. Sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 12. aprila 2018. godine, proglašen je međunarodni dan bicikla, koji se obeležava 3….

tag kritična masa bici doručak bici bioskop međunarodni dan bicikla
Saznaj više
categoryNovosti

Novih 20 miliona za subvencije Novosađanima za kupovinu bicikla u 2023. godini

16.12.2022.
Autor: Novosadska Biciklistička Inicijativa

Grad Novi Sad će u narednoj godini izdvojiti novih 20 miliona dinara za subvencije Novosađanima za kupovinu bicikla. Reč je o programu koji se uspešno sprovodi već dve godine i…

tag subvencije novi sad
Saznaj više
categoryAktivnosti

Gde želite bezbedne parkinge? Bike friendly – faza 2

02.01.2018.
Autor: Novosadska Biciklistička Inicijativa

Pre nekoliko meseci, Novosadska biciklistička inicijativa je započela projekat “Bike friendly” u okviru Akademije održivostu koju je omogućila Trag fondacija, kao akciju inspirisanu nezadovoljstvom građana zbog nedostatka adekvatnih parkinga za…

tag bike friendly parking
Saznaj više