GU za saobraćaj i puteve

U Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • pripremu programa razvoja delatnosti iz svog delokruga,
  • organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika,
  • uređenje i obezbeđivanje posebnih uslova taksi prevoza,
  • uređenje i obezbeđivanje organizacije prevoza u linijskoj plovidbi koja se vrši na teritoriji Grada,
  • tehničko regulisanje saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama u naseljima kojima se utvrđuje režim saobraćaja u redovnim uslovima i u uslovima radova na putu, saobraćajno tehničkim merama kojima se sprovodi i obezbeđuje režim saobraćaja, a naročito: usmeravanje tranzitnog, teretnog, biciklističkog, pešačkog saobraćaja, utvrđivanje puteva i ulica namenjenih javnom prevozu putnika, način korišćenja saobraćajnih traka za vozila javnog prevoza putnika, ograničenje brzine za sve ili pojedine kategorije vozila, određivanje jednosmernih ulica, pešačkih zona, zona usporenog saobraćaja, Zona “30”, zona škole, zona zaštite životne sredine, određivanje bezbednog i efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama, određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, snabdevanje, usmeravanje i preusmeravanje korisnika i slično
  • raskopavanje površina javne namene,
  • organizaciju i upravljanje javnim parkiralištima,
  • učestvuje u izradi i daje saglasnost na godišnji program radova na održavanju i zaštiti javnih puteva u skladu sa zakonom, kao i davanje mišljenja na srednjoročni plan izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite puteva, godišnji program radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti javnih puteva i na pojedinačne studije,
  • pripremu programa razvoja i unapređenja biciklističkog i pešačkog saobraćaja.

U okviru Gradske uprave za saobraćaj i puteve radi i Radna grupa za sagledavanje stanja i predlaganje mera za poboljšanje stanja u biciklističkom saobraćaju na teritoriji Grada Novog Sada, čija je članica i Novosadska biciklistička inicijativa.

Kontakt podaci

Kontakt: 021 48 82 835
Adresa: Žarka Zrenjanina 2, Novi Sad
Mejl (Radna grupa): office@nsbi.org.rs