Radna grupa za biciklistički saobraćaj

Radna grupa za sagledavanje stanja i predlaganje mera za unapređenje i poboljšanje biciklisitčkog saobraćaja na teritoriji Grada Novog Sada formirana je 7. septembra 2016. godine. Zadatak Radne grupe je da analizira trenutno stanje i potom Gradskom veću dostavlja izveštaje sa predlogom koje aktivnosti treba preduzeti da se poboljša biciklistički saobraćaj u Novom Sadu.

Radna grupa funkcioniše na principima međusektorske saradnje, pa su u radnu grupu uključeni predstavnici različitih gradskih institucija i civilnog sektora.

Članovi Radne grupe su:

  1. Gradska uprava za saobraćaj (Radivoj Pavlov)
  2. JKP Parking servis (Dejan Ilić)
  3. Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije (Dejan Stojković)
  4. JP Urbanizam (Aleksandar Panjković)
  5. Fakultet tehničkih nakuka (prof. Nemanja Garunović)
  6. Novosadska biciklistička inicijativa (Marko Mazalica i Vladimir Zdravković

Kao nevladina organizacija, Udruženje građana Novosadska biciklistička inicijativa je predstavnik građana u Radnoj grupi. Svi sugrađani mogu svoje predloge, ideje i primedbe upućene Radnoj grupi poslati na mejl Udruženja office@nsbi.org.rs sa naslovom “Za Radnu grupu za biciklistički saobraćaj“. Sve pristigle predloge, primedbe i ideje ćemo izneti na sednicama Radne grupe a sugrađane blagovremeno obavestiti o odgovoru nadležnih za njihove predstavke.