Marko Trifković

Osnivač i član udruženja


Marko Trifković rođen je 1983. godine u Novom Sadu, jedan je od osnivača Novosadske biciklističke inicijative i pokretača Kritične mase u Novom Sadu. Studirao je pravo na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, a po zanimanju je delivery manager u IT kompaniji. 

Od 2010. godine bavi se temom biciklističkog saobraćaja i javnih politika na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou i aktivno radi na osnaživanju novosadske biciklističke zajednice i stvaranja boljih uslova za vožnju bicikla.

U periodu od 2012-2021 bio je predsednik udruženja i vršio poslove projektnog menadžera. U periodu od 2021-2023 bio je predsednik Upravnog odbora udruženja.

Dobitnik je Novembarske povelje Grada Novog Sada za biciklistički aktivizam.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trifkovicmarko/