Marko Trifković

Predsednik upravnog odbora


Marko Trifković rođen je 1983. godine u Novom Sadu, jedan je od osnivača Novosadske biciklističke inicijative i pokretača Kritične mase u Novom Sadu. Studirao je pravo na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, a po zanimanju je delivery manager u IT kompaniji. Od 2010. godine bavi se temom biciklističkog saobraćaja i javnih politika na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou i aktivno radi na osnaživanju novosadske biciklističke zajednice i stvaranja boljih uslova za vožnju bicikla. U periodu od 2012-2021 bio je predsednik udruženja i vršio poslove projektnog menadžera, trenutno je aktuelni predsednik Upravnog odbora udruženja. Dobitnik je Novembarske povelje Grada Novog Sada za biciklistički aktivizam.