JKP “Čistoća” Novi Sad

Javno komunalno preduzeće (JKP) “Čistoća” Novi Sad nadležno je za održavanje javne higijene na javnim površinama na teritoriji Grada Novog Sada kao i odnošenje otpada i održavanje posuda za odlaganje otpada te upravljanje regionalnom deponijom.

Ovom preduzeću se možeš obratiti ukoliko primetiš da je neophodno čišćenje i pranje saobraćajnih površina i biciklističkih staza. Na mejl preduzeća možeš poslati fotografiju (ukoliko imaš) i tačnu lokaciju biciklističke staze koju treba očistiti.

Kontakt podaci

Kontakt: 0800 021029
E-mail: office@cistoca.co.rs
Adresa: Sentandrejski put 3, Novi Sad