GU za građevinsko zemljište i investicije

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije obavlja poslove iz nadležnosti održavanja i uređenja javnih površina, izrade prostorno-urbanističke dokumentacije, investicionih i operativno-tehničkih poslova stručnog nadzora kod izgradnje objekata komunalnog sistema, održavanja i eksploatacije sistema automatskog upravljanja saobraćajem, obavljanja stručnih poslova za potrebe održavanja, razvoja, unapređenja i ažuriranja geografskog informacionog sistema, sprovođenja postupaka javnih nabavki i izrade i praćenja realizacije Programa uređivanja građevinskog zemljišta i Programa održavanja objekata putne privrede.

Kontakt podaci

Kontakt: 021 4889 100
E-mail: office@ugzins.rs
Adresa: Stevana Branovačkog 3, Novi Sad