Centar za automatsko upravljanje saobraćajem

Centar za automatsko upravljanje saobraćajem (SAUS) kako mu i sam naziv kaže, zadužen je za obavljanje poslova automatskog upravljanja saobraćajem, izrade projekata saobraćajne signalizacije, kontrolu i postavljanje saobraćajne signalizacije na teritoriji Grada Novog Sada.

Kontakt podaci

Kontakt: 021 4889 100
E-mail: office@ugzins.rs
Adresa: Bulevar Cara Lazara 3, Novi Sad