Uplatnica

Kao neprofitabilno udruženje, nemamo uvek stalne izvore finansija i dosta često zavisimo od projekata koje pišemo za cilj promocije bicikliranja u našem gradu. Kao i svako udruženje i mi imamo određene neizbežne troškove koje treba svaki mesec pokriti.

Neke od troškova koje pokrivamo od strane vaših donacija su:

  • Troškove kancelarije (zakup, struja, internet, higijenski i kancelarijski materijal)
  • Knjigovođa
  • Vođenje bankovnog računa
  • Website
  • Organizovanje Kritičnih masa
  • Organizovanje različitih bici aktivnosti i javnih događaja
  • Štampa promotivnog materijala i promocija kampanja na društvenim mrežama
  • Procesi javnog zagovaranja za unapređenje biciklističkog saobraćaja
  • I dosta drugih sitnih troškova

Ukoliko smatraš da ono što radimo i za šta se zalažemo kao udruženje je dobro i želiš da nas finansijski podržiš to možeš da uradiš uplatom direktno na naš račun u banci popunjavanjem opšte uplatnice ili skeniranjem IPS QR koda sa uplatnice, i to na sledeći način:

Opšta uplatnica sa iznosom od 500 dinara:

Opšta uplatnica na iznos od 1000 dinara:

Opšta uplatnica na iznos od 1500 dinara: